研究業績 

2024年 (アンダーライン:センター所属教員)

6
New
Naonori Hu, Minoru Nakao, Shuichi Ozawa, Takushi TakataHiroki Tanaka, Keiji Nihei, Koji Ono, Minoru Suzuki.
Application of stoichiometric CT number calibration method for dose calculation of tissue heterogeneous volumes in boron neutron capture therapy.
Medical Physics, First published: 26 April 2024
https://doi.org/10.1002/mp.17093
5
New
Mitsuko Masutani, Shoji Imamichi, Satoshi Nakamura, Kenji Shimada, Jun Itami, Hiroyuki Okamoto, Masamichi Ishiai, Minoru Suzuki, Hiroshi Igaki.
Experimental designs for radiobiological characterization of an accelerator-based BNCT system in preclinical studies.
Health and Technology, Published: 25 April 2024
https://doi.org/10.1007/s12553-024-00866-3
4
New
Ryo Kayama, Kohei Tsujino, Shinji Kawabata, Yoshiki Fujikawa, Hideki Kashiwagi, Yusuke Fukuo, 
Ryo Hiramatsu, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki, Naonori Hu, Shin-Ichi Miyatake, 
Toshihiro Takami, Masahiko Wanibuchi. 
Translational research of boron neutron capture therapy for spinal cord gliomas using rat model.
Scientific Reportsvolume 14, Article number: 8265 (2024) 
https://doi.org/10.1038/s41598-024-58728-x
3
Natsuko Kondo, Tadatoshi Kinouchi, Manabu Natsumeda, Juntaro Matsuzaki, Eishu Hirata, Yoshinori Sakurai, Masayasu Okada, Minoru Suzuki.
Profile of miRNAs in small extracellular vesicles released from glioblastoma cells treated by boron neutron capture therapy.
Journal of Neuro-Oncology, Published online 10 April (2024)
https://doi.org/10.1007/s11060-024-04649-8
2
Mai Nojiri, Takushi Takata, Naonori Hu, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki, Hiroki Tanaka.
Neutron flux evaluation algorithm with a combination of Monte Carlo and removal-diffusion calculation methods for boron neutron capture therapy.
Medical Physics, First published: 11 January 2024
 https://doi.org/10.1002/mp.16931
1
Ryo Kakino, Naonori HuHiroki Tanaka, Satoshi Takeno, Teruhito Aihara, Keiji Nihei, Koji Ono
Out-of-field dosimetry using a validated PHITS model and computational phantom in clinical BNCT.
Medical Physics, First published: 28 December 2023
https://doi.org/10.1002/mp.16916

2023年 (アンダーライン:センター所属教員)

34
Shan Gao, Yutaka Miura, Akira Sumiyoshi, Satoshi Ohno, Keisuke Ogata, Takahiro Nomoto, Makoto Matsui, Yuto Honda, Minoru Suzuki, Megumi Iiyama, Kensuke Osada, Ichio Aoki, Nobuhiro Nishiyama.
Self-Folding Macromolecular Drug Carrier for Cancer Imaging and Therapy.
Advanced Science, 2023, 2304171 First published: 29 November 2023
 https://doi.org/10.1002/advs.202304171
33
Satoshi Okada, Nishimur Kai, Qarri Ainaya, Kouichi Shiraishi, Sergey A. Anufriev, Igor B. Sivaev, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki, Masayuki Yokoyama, Hiroyuki Nakamura.
Development of a Gadolinium–Boron-Conjugated Albumin for MRI-Guided Neutron Capture Therapy.
Molecular Pharmaceutics, Publication Date: November 1, 2023
https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.3c00726
32
Yoshihide Hattori, Tooru Andoh, Shinji Kawabata, Naonori Hu, Hiroyuki Michiue, Hiroyuki Nakamura, Takahiro Nomoto, Minoru Suzuki, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Tsubasa Watanabe, Koji Ono.
Proposal of recommended experimental protocols for in vitro and in vivo evaluation methods of boron agents for neutron capture therapy.
Journal of Radiation Research, rrad064, 
https://doi.org/10.1093/jrr/rrad064
31
Riku Kawasaki, Ayano Oshige, Keita Yamana, Hidetoshi Hirano, Kotaro Nishimura, Yamato Miura, Ryuji Yorioka, Yu Sanada, Kaori Bando, Anri Tabata, Kazuma Yasuhara, Yusuke Miyazaki, Wataru Shinoda, Tomoki Nishimura, Hideki Azuma, Takushi Takata, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki, Takeshi Nagasaki, Atsushi Ikeda.
HER-2-targeted Boron Neutron Capture Therapy with Carborane-integrated Immunoliposomes Prepared via an Exchanging Reaction.
Chemistry A Europian Journal, First published: 04 October 2023
https://doi.org/10.1002/chem.202302486
30
Masahiro Nishikawa, Jie Yu, Heon Gyu Kang, Minoru Suzuki, Naoki Komatsu
Rational design, multistep synthesis and in vitro evaluation of poly(glycerol) functionalized nanodiamond conjugated with boron-10 cluster and active targeting moiety for boron neutron capture therapy.
Chemistry A Europian Journal, 17 August 2023
 https://doi.org/10.1002/chem.202302073
29
Yoshiki Fujikawa, Yusuke Fukuo, Kai Nishimura, Kohei Tsujino, Hideki Kashiwagi, Ryo Hiramatsu , Naosuke Nonoguchi, Motomasa Furuse, Toshihiro Takami, Naonori Hu, Shin-Ichi Miyatake, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Tsubasa Watanabe, Minoru Suzuki, Shinji Kawabata, Hiroyuki Nakamura and Masahiko Wanibuchi
Evaluation of the Effectiveness of Boron Neutron Capture Therapy with Iodophenyl-Conjugated closo-Dodecaborate on aRat Brain Tumor Model
Biology 202312(9), 1240
https://doi.org/10.3390/biology12091240
28
Manjot Kaur, Ramovatar Meena, Kai Nishimura, Kazuki Miura, Hiroyuki Nakamura,
 Minoru Suzuki, Ram K. Sharma, Akshay Kumar.
Boron neutron capture therapy anti-tumor effect of nanostructured boron carbon nitride: A new potential candidate.
Inorganic Chemistry Communications, Volume 157, November 2023, 111318
https://doi.org/10.1016/j.inoche.2023.111318
27
Naonori Hu, Minoru Suzuki, Shin-ichiro Masunaga, Genro Kashino, Yuko Kinashi, Yi-Wen Chen, Yong Liu, Koki Uehara, Toshinori Mitsumoto, Hiroki Tanaka, Koji Ono.
Experimentally determined relative biological effectiveness of cyclotron-based epithermal neutrons designed for clinical BNCT: in vitro study.
Journal of Radiation Research, rrad056, Published:22 August 2023
https://doi.org/10.1093/jrr/rrad056
26
Andrea Monti Hughes, Naonori Hu.
Optimizing Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) to Treat Cancer: An Updated Review on the Latest Developments on Boron Compounds and Strategies.
Cancers 202315(16), 4091;
 https://doi.org/10.3390/cancers15164091
25
Ryota Iwasaki, Ryutaro Yoshikawa, Ryo Umeno, Azusa Seki, Takehisa Matsukawa, Satoshi Takeno, Kazuhito Yokoyama, Takashi Mori, Minoru Suzuki, Koji Ono.
The effects of BPA-BNCT on normal bone: determination of the CBE value in mice.
Journal of Radiation Research,rrad054, Published:29 July 2023
 https://doi.org/10.1093/jrr/rrad054
24
Keita Okazaki, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Shinji Kawabata, Naonori Hu, Nishiki
 Matsubayashi
, Tetsuya Mukawa, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki
Development of a prompt gamma-ray detector with an 8 × 8 array LaBr 3(Ce) scintillator and a multi-pixel photon counter for boron neutron capture therapy.
 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. Available online 18 July 2023, 168546
https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.168546
23
Masao Fukumura, Naosuke Nonoguchi, Shinji Kawabata, Ryo Hiramatsu, Gen Futamura, Koji Takeuchi, Takuya Kanemitsu, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki, Oltea Sampetrean, Naokado Ikeda, Toshihiko Kuroiwa, Hideyuki Saya, Ichiro Nakano, Masahiko Wanibuchi.
5-Aminolevulinic acid increases boronophenylalanine uptake into glioma stem cells and may sensitize malignant glioma to boron neutron capture therapy.
Scientific Reports volume 13, Article number: 10173 (2023) 
https://doi.org/10.1038/s41598-023-37296-6
22
Yucai Zhang, Heon Gyu Kang, Hua-zhen Xu, Honghui Luo, Minoru Suzuki, Qing Lan, Xiao Chen, Naoki Komatsu, Li Zhao.
Tumor Eradication by Boron Neutron Capture Therapy with 10B-enriched Hexagonal Boron Nitride Nanoparticles Grafted with Poly(Glycerol).
Advanced Materials, First published: 27 May 2023
https://doi.org/10.1002/adma.202301479
21
Kai Nishimura, Hideki Kashiwagi, Taiki Morita, Yusuke Fukuo,  Satoshi Okada, Kazuki Miura, Yoshitaka Matsumoto, Yu Sugawara, Takayuki Enomoto, Minoru Suzuki, Kei Nakai, Shinji Kawabata, Hiroyuki Nakamura.
Efficient neutron capture therapy of glioblastoma with pteroyl-closo-dodecaborate-conjugated 4-(p-iodophenyl)butyric acid (PBC-IP).
Journal of Controlled Release, Volume 360, August 2023, Pages 249-259
https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2023.06.022
20
Satoshi Nakamura, Shoji Imamichi, Kenzi Shimada, Mihiro Takemori, Yui Kanai, Kotaro Iijima, Takahito Chiba, Hiroki Nakayama, Tetsu Nakaichi, Shohei Mikasa, Yuka Urago, Tairo Kashihara, Kana Takahashi, Teiji Nishio, Hiroyuki Okamoto, Jun Itami, Masamichi Ishiai, Minoru Suzuki, Hiroshi Igaki, Mitsuko Masutani.
Relative biological effectiveness for epithermal neutron beam contaminated with fast neutrons in the linear accelerator-based boron neutron capture therapy system coupled to a solid-state lithium target.
Journal of Radiation Research, rrad037 Publlished 09 June 2023
https://doi.org/10.1093/jrr/rrad037
19
Toshiaki Tani, Tomoya Fujita, Masaki Misawa, Naomi Tojo, Naoto Shikano, Minoru Suzuki, 
Ken Ohnishi
Advanced Boron Neutron Capture Therapy Targeting Cancer Stem Cells by Selective Induction of LAT1 Overexpression.
Radiation Research, 2023 May 22
https://doi.org/10.1667/RADE-22-00195.1
18
Davide Perico, Ying Tong, Lichao Chen, Shoji Imamichi, Yu Sanada, Masamichi Ishiai,
Minoru Suzuki, Mitsuko Masutani and Pierluigi Mauri
Proteomic Characterization of SAS Cell-Derived Extracellular Vesicles in Relation to Both BPA and Neutron Irradiation Doses.
Cells 202312(12), 1562; 
https://doi.org/10.3390/cells12121562
17
Keita Yamana, Riku Kawasaki, Kousuke Kondo,Hidetoshi Hirano, Shogo Kawamura, Yu Sanada, Kaori Bando, Anri Tabata, Hideki Azuma,Takushi Takata, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Tomoki Kodama, Seiji Kawamoto, Takeshi Nagasakic and Atsushi Ikeda
HER-2-targeted boron neutron capture therapy using an antibody-conjugated boron nitride nanotube/ß-1,3-glucan complex.
Nanoscale Advaces. Published on 01 June 2023
 https://doi.org/10.1039/D3NA00028A
16
Hiroyuki Sato, Takushi Takata, Minoru Suzuki, Yoshinori Sakurai
Influence of lung physical density on dose calculation in boron neutron capture therapy for malignant pleural mesothelioma.
Applied Radiation and Isotopes. Available online 17 May 2023, 110857
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2023.110857
15Natsuko Kondo , Mitsuko Masutani , Shoji Imamichi , Yoshitaka Matsumoto , Kei Nakai.
Strategies for Preclinical Studies Evaluating the Biological Effects of an Accelerator-Based Boron Neutron Capture Therapy System.
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals.  2023 Apr;38(3):173-183.
https://doi.org/10.1089/cbr.2022.0057
14

Tsubasa Watanabe, Tomohiro Yoshikawa, Hiroki Tanaka, Yuko Kinashi, Genro Kashino, 
Shin-ichiro Masunaga, Toshimitsu Hayashi, Koki Uehara, Koji Ono, Minoru Suzuki.
Pharmacokinetic Study of 14C-Radiolabeled p-Boronophenylalanine (BPA) in Sorbitol Solution and the Treatment Outcome of BPA-Based Boron Neutron Capture Therapy on a Tumor-Bearing Mouse Model.
European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. Published: 
https://doi.org/10.1007/s13318-023-00830-y
13
Riku Kawasaki, Hidetoshi Hirano, Keita Yamana, Ayano Oshige, Kotaro Nishimura,
 Nanami Kono, Yu Sanada, Kaori Bando, Anri Tabata, Naoki Yasukawa, Hideki Azuma, Takushi Takata, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki, Naoki Tarutani, Kiyofumi Katagiri, Takeshi Nagasaki, Atsushi Ikeda
Phospholipid-Coated Boronic Oxide Nanoparticles as a Boron Agent for Boron Neutron Capture Therapy.
ChemBioChem, First published: 17 April 2023
 https://doi.org/10.1002/cbic.202300186
12
Sebastian Flieger, Mao Takagaki, Natsuko Kondo, Marlon R. Lutz, Jr., Yash Gupta, Hiroki Ueda, Yoshinori Sakurai, Graham Moran, Prakasha Kempaiah, Narayan Hosmane, Minoru Suzuki, Daniel P. Becker.
Carborane-Containing Hydroxamate MMP Ligands for the Treatment of Tumors Using Boron Neutron Capture Therapy (BNCT): Efficacy without Tumor Cell Entry
International Journal of Molecular Science, 202324(8), 6973
https://doi.org/10.3390/ijms24086973
11
Mai Nojiri, Takushi Takata, Naonori Hu, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki, Hiroki Tanaka.
Development and evaluation of dose calculation algorithm with a combination of Monte Carlo and point-kernel methods for boron neutron capture therapy.
Biomedical Physics & Engineering Express, Volume 9, Number 3, Published 6 April 2023
https://doi.org/10.1088/2057-1976/acc33c
10
Shinichi Terada, Satoshi Tsunetoh, Yoshimichi Tanaka, Tomohito Tanaka, Hideki Kashiwagi, Takushi Takata, Shinji Kawabata, Minoru Suzuki, Masahide Ohmichi 
Boron uptake of boronophenylalanine and the effect of boron neutron capture therapy in cervical cancer cells.
Applied Radiation and Isotopes. Available online 3 April 2023, 110792
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2023.110792
9
Mathilde Laird, Kotaro Matsumoto, Yuya Higashi, Aoi Komatsu, Art Raitano, Kendall Morrison,
Minoru Suzuki, Fuyuhiko Tamanoia
Organosilica nanoparticles containing sodium borocaptate (BSH) provide new perspectives for boron neutron capture therapy (BNCT): efficient cellular uptake and enhanced BNCT efficacy.
Nanoscale Advances, 2023,
https://doi.org/10.1039/D2NA00839D
8
Yuko Kinashi, Takata Takushi, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka.
Carcinogenesis observed in the spleens of balb/c mice after head-neutron Irradiation.
Anticancer Research. 2023 Apr;43(4):1455-1461.
https://doi.org/10.21873/anticanres.16294
7
Shin-Ichiro Masunaga, Yu Sanada, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki, Mitsunori Kirihata, Koji Ono
The impact of TP53 status of tumor cells including the type and the concentration of administered 10B delivery agents on compound biological effectiveness in boron neutron capture therapy.
Journal of Radiation Research, Volume 64, Issue 2, March 2023, Pages 399–411,
https://doi.org/10.1093/jrr/rrad001
6
Nishiki Matsubayashi, Naonori Hu, Takushi Takata, Akinori Sasaki, Mai Nojiri, Tetsuya Mukawa, Yoshinori Sakurai; Hiroki Tanaka
Air ionization chamber combined with LiCaAlF6 scintillator for γ-ray dose evaluation in boron neutron capture therapy.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. Volume 1047, February 2023, 167883
https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167883
5
Nishiki Matsubayashi, Naonori Hu, Takushi Takata, Akinori Sasaki, Tetsuya Mukawa, Keita Suga; Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka
Characteristics of optically stimulated luminescent dosimeter of beryllium oxide in BNCT irradiation field.
Radiation Measurements, Volume 161, February 2023, 106900
https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2023.106900
4
Naonori Hu, Hiroki Tanaka, Kazuhiko Akita, Ryo Kakino, Keiji Nihei, Koji Ono.
Accelerator based epithermal neutron source for clinical boron neutron capture therapy.
Journal of Neutron Research, vol. 24, no. 3-4, pp. 359-366, 2022
https://doi.org/10.3233/JNR-220037
3

Riku Kawasaki, Hidetoshi Hirano, Keita Yamana, Hinata Isozaki, Shogo Kawamura, Yu Sanada, Kaori Bando, Anri Tabata,  Kouhei Yoshikawa, Hideki Azuma, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki, Naoki Tarutani, Kiyofumi Katagiri, Shin-ichi Sawada, Yoshihiro Sasaki, Kazunari Akiyoshi, Takeshi Nagasaki, Atsushi Ikeda.
Correlation between the expression of LAT1 in cancer cells and the potential efficacy of boron neutron capture therapy.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, Volume 49, 2023, 102659
https://doi.org/10.1016/j.nano.2023.102659
2

Kohei Tsujino, Hideki Kashiwagi, Kai Nishimura, Ryo Kayama, Kohei Yohsimura, Yusuke Fukuo, Hiroyuki Shiba, Ryo Hiramatsu, Naosuke Nonoguchi, Motomasa Furuse, Toshichiro Takami, Shin-ichi Miyatake, Naonori Hu, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki, Shinji Kawabata, Hiroyuki Nakamura, Masahiko Wanibuchi.
Improved Boron Neutron Capture Therapy Using Integrin αvβ3-Targeted Long-Retention-Type Boron Carrier in a F98 Rat Glioma Model.
Biology 202312(3), 377; 
https://doi.org/10.3390/biology12030377
1

Hideki Kashiwagi, Yoshihide Hattori, Shinji Kawabata, Ryo Kayama, Kohei Yoshimura, Yusuke Fukuo, Takuya Kanemitsu, Hiroyuki Shiba, Ryo Hiramatsu, Toshihiro Takami, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Tsubasa Watanabe, Minoru Suzuki, Naonori Hu, Shin-ichi Miyatake, Mitsunori Kirihata, Masahiko Wanibuchi
Multi-Targeted Neutron Capture Therapy Combined with an 18 kDa Translocator Protein-Targeted Boron Compound Is an Effective Strategy in a Rat Brain Tumor Model.
Cancers 202315(4), 1034;
 doi: 10.3390/cancers15041034.

2022年 (アンダーライン:センター所属教員)

21
Kayoko Isohashi, Yasukazu Kanai, Teruhito Aihara, Naonori Hu, Kentaro Fukushima, Ichiro Baba, Fumitoshi Hirokawa, Ryo Kakino, Tsuyoshi Komori, Keiji Nihei, Jun Hatazawa, Koji Ono.
Exploration of the threshold SUV for diagnosis of malignancy using 18F-FBPA PET/CT.
European Journal of Hybrid Imaging volume 6, Article number: 35 (2022) 
https://doi.org/10.1186/s41824-022-00156-z
20
Tsubasa Watanabe, Yu Sanada, Yoshihide Hattori, Minoru Suzuki.
Correlation between the expression of LAT1 in cancer cells and the potential efficacy of boron neutron capture therapy.
Journal of Radiation Research, Published: 14 November 2022
https://doi.org/10.1093/jrr/rrac077
19
Akinori Sasaki, Naonori Hu, Takushi Tanaka, Nishiki Matsubayashi, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki, Hiroki Tanaka.
Intensity-modulated irradiation for superficial tumors by overlapping irradiation fields using intensity modulators in accelerator-based BNCT.
Journal of Radiation Research, Published:22 September 2022
https://doi.org/10.1093/jrr/rrac052
18
Natsuko Kondo
Severe DNA damages and biological responses induced by Bron Neutron Capture Therapy (BNCT).
The Enzymes Vol 51,  “DNA damage and double-strand breaks” Edited by Fuyuhiko Tamanoi and Kenichi Yoshikawa
https://doi.org/10.1016/bs.enz.2022.08.005
17
Jun Arima, Kohei Taniguchi, Masashi Yamamoto, Tsubasa Watanabe, Yusuke Suzuki, Hiroki Hamamoto, Yosuke Inomata, Hideki Kashiwagi, Shinji Kawabata, Keitaro Tanaka, Kazuhisa Uchiyama, Minoru Suzuki, Sang-Woong Lee.
Anti-tumor effect of boron neutron capture therapy in pelvic human
colorectal cancer in a mouse model.

Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 154, October 2022, 113632
https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113632
16
Yuquan Wang, Giacomo Reina, Heon Gyu Kang, Xiaoxiao Chen, Yajuan Zou, Yosie Ishikawa, Minoru Suzuki, Naoki Komatsu.
Polyglycerol Functionalized 10B Enriched Boron Carbide Nanoparticle as an Effective Bimodal Anticancer Nanosensitizer for Boron Neutron Capture and Photothermal Therapies.
Small, First published: 18 August 2022
https://doi.org/10.1002/smll.202204044
15
Naonori Hu, Hiroki Tanaka, Ryo Kakino, Syuushi Yoshikawa, Mamoru Miyao, Kazuhiko Akita, Teruhito Aihara, Keiji Nihei, Koji Ono.
Improvement in the neutron beam collimation for application in boron neutron capture therapy of the head and neck region.
Scientific Reports, volume 12, Article number: 13778 (2022) 
https://doi.org/10.1038/s41598-022-17974-7
14
Naonori Hu, Hiroki Tanaka, Koji Ono
Design of a filtration system to improve the dose distribution of an accelerator-based neutron capture therapy system.
Medical Physics, Published 8 August 2022
 https://doi.org/10.1002/mp.15864
13
Shinji Kawabata, Naonori Hu, Ryo Hiramatsu, Kohei Tsujino, Naokado Ikeda, Naosuke Nonoguchi, Motomasa Furuse and Masahiko Wanibuchi.
Boron Compounds for Neutron Capture Therapy in the Treatment of Brain Tumors.
Open Access Book, “Characteristics and Applications of Boron.” Published: August 2nd, 2022
https://doi.org/10.5772/intechopen.106202
12
Shin Aoki, Hiroki Ueda, Tomohiro Tanaka, Taiki Itoh, Minoru Suzuki, Yoshinori Sakurai.
Design, Synthesis, and Biological Applications of Boron-Containing Polyamine and Sugar Derivatives.
Open Access Book, “Characteristics and Applications of Boron.” Published: August 1st, 2022
https://doi.org/10.5772/intechopen.105998
11
Yuki Tamari, Takushi Takata, Satoshi Takeno, Hiroki Tanaka, Hideya Yamazaki, Kei Yamada, Minoru Suzuki.
Influence of boron neutron capture therapy on normal liver tissue.
Radiation Research 2022年7月29日 
https://doi.org/10.1667/RADE-22-00018.1
10
Ryo Kakino, Naonori Hu, Kayako Isohashi, Teruhito Aihara, Keiji Nihei, Koji Ono.
Comprehensive evaluation of dosimetric impact against position errors in accelerator-based BNCT under different treatment parameter settings.
Medical Physics, Published 27 June 2022
https://doi.org/10.1002/mp.15823
9
Satoshi Takeno, Hiroki Tanaka, Koji Ono, Takashi Mizowaki, Minoru Suzuki.
Analysis of boron neutron capture reaction sensitivity using Monte Carlo simulation and proposal of a new dosimetry index in boron neutron capture therapy.
Journal of Radiation Research, Published: 05 July 2022
 https://doi.org/10.1093/jrr/rrac038
8
Natsuko Kondo, Yoshinori Sakurai, Takushi Takata, Kuniyuki Kano, Kyo Kume, Munetoshi Maeda, Nobuhiko Takai, Shugo Suzuki, Fumihiro Eto, Kenji Kikushima, Hideki Wanibuchi, Shin-ichi Miyatake, Takayuki Kajihara, Shoji Oda, Mitsutoshi Setou, Junken Aoki, Minoru Suzuki.
Persistent elevation of lysophosphatidylcholine promotes radiation brain necrosis with microglial recruitment by P2RX4 activation.
Scientific Reports volume 12, Article number: 8718 (2022) 
https://doi.org/10.1038/s41598-022-12293-3
7
Tsubasa Watanabe, Genki Edward Sato, Michio Yoshimura, Minoru Suzuki, Takashi Mizowaki.
The mutural relation ship betwee the host immune system and radiotherapy: stimulating the action of immune cells by irradiation.
International Journal of Clinical Oncology 2022 Published 12 May 2022 on line
https://doi.org/10.1007/s10147-022-02172-2
6
Chen Y-W, Lee Y-Y, Lin C-F, Huang T-Y, Ke S-H, Mu P-F, Pan P-S, Chen J-K, Lan T-L, Hsu P-C, Liang M-L, Chen H-H, Chang F-C, Wu C-C, Lin S-C, Lee J-C, Chen S-K, Liu H-M, Peir J-J,
Tsai H-Y, Lin K-H, Peng N-J, Chen K-H, Wu Y-H, Kang Y-M, Yang W-C, Liou S-C, Huang W-H, Tanaka H, Wong T-T, Chao Y, Chou F-I. 
Compassionate Treatment of Brainstem Tumors with Boron Neutron Capture Therapy: A Case Series.
Life 202212(4), 566
https://doi.org/10.3390/life12040566
5
Shiori Hirase, Ayako Aoki, Yoshihide Hattori, Kenta Morimoto, Kosuke Noguchi, Ikuo Fujii, Tomoka Takatani-Nakase, Shiroh Futaki, Mitsunori Kirihata, and Ikuhiko Nakase
Encapsulated Extracellular Vesicles with Modification of Cell-Penetrating Peptides for Enhancing Macropinocytotic Cellular Uptake and Biological Activity in Boron Neutron Capture Therapy.
Mol. Pharmaceutics 2022, 19, 4, 1135–1145 Publication Date:March 17, 2022
https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.1c00882
4
Shoji Imamichi, Lichao Chen, Tasuku Ito, Takae Onodera, Yuka Sasaki, Satoshi Nakamura, PierLuigi Mauri, Yu Sanada, Hiroshi Igaki, Yasufumi Murakami, Minoru Suzuki, Jun Itami, Shinichiro Masunaga, Mitsuko Masutani
Extracellular Release of HMGB1 as an Early Potential Biomarker for the Therapeutic Response in a Xenograft Model of Boron Neutron Capture Therapy.
Biology 202211(3), 420; 
https://doi.org/10.3390/biology11030420
3
近藤 夏子, 櫻井 良憲, 高田 卓志, 田中 浩基, 鈴木 実
BNCT の進捗状況と生物学的課題について
放射線生物研究 Radiation Biology Research Communications
57(1), 63-70, 2022 査読有
2
Motomasa Furuse, Shinji Kawabata, Masahiko Wanibuchi, Hiroyuki Shiba, Koji Takeuchi, Natsuko Kondo, Hiroki Tanaka, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki, Koji Ono, Shin-Ichi Miyatake.
Boron neutron capture therapy and add-on bevacizumab in patients with recurrent malignant glioma.
Japanese journal of clinical oncology 2022年1月26日  
https://doi.org/10.1093/jjco/hyac004
1
Hiroki Ueda, Minoru Suzuki, Yoshinori Sakurai, Tomohiro Tanaka, and Shin Aoki.
Design, Synthesis and Biological Evaluation of Boron-Containing Macrocyclic Polyamine Dimers and Their Zinc(Ⅱ) Complexes for Boron Neutron Capture Therapy.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2022, e202100949
 https://doi.org/10.1002/ejic.202100949

2021年

24

Naonori Hu, Hiroki Tanaka, Ryo Kakino , Syuushi Yoshikawa, Mamoru Miyao, Kazuhiko Akita, Kayako Isohashi, Teruhito Aihara, Keiji Nihei, Koji Ono.
Evaluation of a treatment planning system developed for clinical boron neutron capture therapy and validation against an independent Monte Carlo dose calculation system.
Radiat Oncol. 2021 Dec 24;16(1):243.
DOI: 10.1186/s13014-021-01968-2.
23
Makoto Shirakawa, Alexander Zaboronok, Kei Nakai, Yuhki Sato, Sho Kayaki, Tomonori Sakai, Takao Tsurubuchi, Fumiyo Yoshida, Takashi Nishiyama, Minoru Suzuki, Hisao Tomida,
Akira Matsumura.
A Novel Boron Lipid to Modify Liposomal Surfaces for Boron Neutron Capture Therapy.
Cells 2021, 10(12), 3421;
https://doi.org/10.3390/cells10123421
22
Kohei Yoshimura, Shinji Kawabata, Hideki Kashiwagi, Yusuke Fukuo, Koji Takeuchi, Gen Futamura, Ryo Hiramatsu, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Tsubasa Watanabe, Minoru Suzuki, Naonori Hu, Shin-Ichi Miyatake, Masahiko Wanibuchi.
Efficacy of Boron Neutron Capture Therapy in Primary Central Nervous System Lymphoma: In Vitro and In Vivo Evaluation.
Cells 2021, 10(12), 3398
DOI: https://doi.org/10.3390/cells10123398 
21
Akinori Sasaki, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Yuki Tamari, Tsubasa Watanabe, Naonori Hu, Shinji Kawabata, Yoshihiro Kudo, Toshinori Mitsumoto, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki
Development of an irradiation method for superficial tumours using a hydrogel bolus in an accelerator-based BNCT.
Biomedical Physics & Engineering Express 2021年11月25日
DOI: https://doi.org/10.1088/2057-1976/ac3d73
20
Hideki Kashiwagi, Shinji Kawabata, Kohei Yoshimura, Yusuke Fukuo, Takuya Kanemitsu, Koji Takeuchi, Ryo Hiramatsu, Kai Nishimura, Kazuki Kawai, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Tsubasa Watanabe, Minoru Suzuki, Shin-Ichi Miyatake, Hiroyuki Nakamura, Masahiko Wanibuchi
Boron neutron capture therapy using dodecaborated albumin conjugates with maleimide is effective in a rat glioma model.
Investigational new drugs 40, pages255–264 (2022), 2021年11月24日 on line  
DOI: 10.1007/s10637-021-01201-7
19
Yinghuai Zhu, Jianghong Cai, Narayan S. Hosmane, Minoru Suzuki, Kazuko Uno, Yingjun Zhang, Mao Takagaki
Carboxyboranylamino ethanol: unprecedented discovery of boron agents for neutron capture therapy in cancer treatment.
CHEMICAL COMMUNICATIONS 57(79) 10174-10177 2021年10月  
DOI: 10.1039/d1cc03034e
18
HIRONOBU YANAGIE, MASASHI YANAGAWA, YASUYUKI MORISHITA, ATSUKO SHINOHARA, NOVRIANA DEWI, YASUMASA NONAKA, YOSHITAKA FURUYA, RYOUJI MIZUMACHI, YUUJI MURATA, HIROYUKI NAKAMURA, MINORU SUZUKI, YOSHINORI SAKURAI, HIROKI TANAKA, SHINICHIRO MASUNAGA, KOJI ONO, TAKUMICHI SUGIHARA, MASAYUKI NASHIMOTO, HARUO YAMAUCHI, MINORU ONO, JUN NAKAJIMA, HIROYUKI TAKAHASHI
Suppression of Tumor Growth in a Rabbit Hepatic Cancer Model by Boron Neutron Capture Therapy With Liposomal Boron Delivery Systems.
In Vivo 35(6) 3125-3135 2021年
DOI: https://doi.org/10.21873/invivo.12607
17
Masahiro Nishikawa, Heon Gyu Kang, Yajuan Zou, Hidekazu Takeuchi, Naoyoshi Matsuno, Minoru Suzuki, Naoki Komatsu.
Conjugation of Phenylboronic Acid Moiety through Multistep Organic Transformations on Nanodiamond Surface for an Anticancer Nanodrug for Boron Neutron Capture Therapy.
Bulletin of the Chemical Society of Japan 94(9) 2302-2312 2021年9月15日 
DOI: https://doi.org/10.1246/bcsj.20210200
16
Shinji Kawabata, Minoru Suzuki, Katsumi Hirose, Hiroki Tanaka, Takahiro Kato, Hiromi Goto, Yoshitaka Narita, Shin-Ichi Miyatake.
Accelerator-based BNCT for patients with recurrent glioblastoma: a multicenter phase II study.
Neuro-oncology advances 2021 May 20;3(1):vdab067. 
 DOI: 10.1093/noajnl/vdab067
15
Yu Sanada, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Yoshinori Sakurai, Tsubasa Watanabe, Minoru Suzuki, Shin-Ichiro Masunaga.
HIF-1α affects sensitivity of murine squamous cell carcinoma to boron neutron capture therapy with BPA.
International journal of radiation biology 1 – 9 2021年7月26日  
DOI: https://doi.org/10.1080/09553002.2021.1956004
14
Yi-Wei Chen, Yi-Yen Lee, Chun-Fu Lin, Po-Shen Pan, Jen-Kun Chen, Chun-Wei Wang, Shih-Ming Hsu, Yu-Cheng Kuo, Tien-Li Lan, Sanford P. C. Hsu, Muh-Lii Liang, Robert Hsin-Hung Chen, Feng-Chi Chang, Chih-Chun Wu, Shih-Chieh Lin, Hsiang-Kuang Liang, Jia-Cheng Lee, Shih-Kuan Chen, Hong-Ming Liu, Jinn-Jer Peir, Ko-Han Lin, Wen-Sheng Huang, Kuan-Hsuan Chen, Yu-Mei Kang, Shueh-Chun Liou, Chun-Chieh Wang, Ping-Ching Pai, Chih-Wei Li, Daniel Quah Song Chiek, Tai-Tong Wong, Shih-Hwa Chiou, Yee Chao, Hiroki Tanaka, Fong-In Chou, Koji Ono.
Salvage Boron Neutron Capture Therapy for Malignant Brain Tumor Patients in Compliance with Emergency and Compassionate Use: Evaluation of 34 Cases in Taiwan.
Biology 10(4) 334 – 334 2021年4月15日  
DOI: https://doi.org/10.3390/biology10040334
13
Satoshi Takai, Masahiko Wanibuchi, Shinji Kawabata, Koji Takeuchi, Yoshinori Sakurai,
Minoru Suzuki, Koji Ono, Shin-Ichi Miyatake.
Reactor-based boron neutron capture therapy for 44 cases of recurrent and refractory high-grade meningiomas with long-term follow-up.
Neuro-oncology Volume 24, Issue 1, January 2022, Pages 90–98,
DOI: https://doi.org/10.1093/neuonc/noab108
12
Hiroki Ueda, Minoru Suzuki, Reiko Kuroda, Tomohiro Tanaka, and Shin Aoki.
Design, Synthesis and Biological Evaluation of Boron-Containing Macrocyclic Polyamines and Their Zinc(Ⅱ) Complexes for Boron Neutron Capture Therapy.
Journal of Medicinal Chemistry, 2021, 64.12. 8523-8544
https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c00445
11
Ken Ohnishi, Masaki Misawa, Naoto Sikano, Kei Nakai, Minoru Suzuki.
Enhancement of Cancer Cell-Killing Effects of Boron Neutron Capture Therapy by Manipulating the Expression of L-Type Amino Acid Transporter 1.
Radiation Research. 196,17-22, 2021.
 DOI: 10.1667/RADE-20-00214.1
10
Keita Yamana, Riku Kawasaki, Yu Sanada, Anri Tabata, Kaori Bando, Kouhei Yoshikawa, Hideki Azuma, Yoshinori Sakurai, Shin-ichiro Masunaga, Minoru Suzuki, Kouta Sugikawa, Takeshi Nagasaki, Atsushi Ikeda 
Tumor-targeting hyaluronic acid/fluorescent carborane complex for boron neutron capture therapy.
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol.559, June 2021, 210-216.
https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.04.037
9
Paviter Singh, Manjot Kaur, Kulwinder Singh, Ramovater Meena, Manjeet Kumar, Ju-Hyung Yun, Anup Thakur, Fumiko Nakagawa, Minoru Suzuki, Hiroyuki Nakamura, Akshay Kumar.
Fluorescent boron carbide quantum dots synthesized with a low-temperature solvothermal approach for boron neutron capture therapy.
Physica E: Low-dimensinal Systems and Nanostructures, Available online 1 April 2021, 114766
https://doi.org/10.1016/j.physe.2021.114766

Manjot Kaur, Paviter Singh, Ramovatar Meena, Fumiko Nakagawa, Minoru Suzuki,
Hiroyuki Nakamura, Akshay Kumar.
Boron neutron capture therapy study of 10B enriched nanostructured boron carbide against cervical cancer and glioblastoma cell line.
Journal of Cluster Science (2021):32:221-225
https://doi.org/10.1007/s10876-020-01773-z
7
Satoshi Takeno, Hiroki Tanaka, Tsubasa Watanabe, Takashi Mizowaki, Minoru Suzuki.
Quantitative autoradiography in boron neutron capture therapy considering the particle ranges in the samples.
Physica Medica 2021;82:306-320
https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.02.012
6
Fuyuhiko Tamanoi, Shanmugavel Chinnathambi, Mathilde Laird, Aoi Komatsu, Albane Birault, Takushi Takata, Tan Le-Hoang Doan, Ngoc Xuan Dat Mai, Arthur Raitano, Kendall Morrison, Minoru Suzuki, Kotaro Matsumoto.
Construction of Boronophenylalanine-Loaded Biodegradable Periodic Mesoporous Organosilica Nanoparticles for BNCT Cancer Therapy.
International Journal of Molecular Science. 2021, 22, 2251.
https://doi.org/10.3390/ijms22052251
5
Takahiro Nomoto, Ying Yao, Yukiya Inoue, Minoru Suzuki, Kaito Kanamori, Hiroyasu Takemoto, Keishiro Tomoda, Nobuhiro Nishiyama.
Fructose-functionalized polymers to enhance therapeutic potential of p-boronophenylalanine for neutron capture therapy.
Journal of Controlled Release, Volume 332, 10 April 2021, Pages 184-193
https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2021.02.021
4
N Hu, H Tanaka, S Yoshikawa, M Miyao, K Akita, T Aihara, K Ono
Development of a dose distribution shifter to fit inside the collimator of a Boron Neutron Capture Therapy irradiation system to treat superficial tumours.
Physica Medica . 2021 Feb 3;82:17-24.
https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.01.003
3
Tohru Yoneyama, Shingo Hatakeyama, Mihoko Sutoh-Yoneyama, Taku Yoshiya, Tsuyoshi Uemura, Takehiro Ishizu, Minoru Suzuki, Shingo Hachinohe, Shintaro Ishiyama, Motohiro Nonaka, Michiko N Fukuda, Chikara Ohyama
Tumor vasculature-targeted 10B delivery by an Annexin A1-binding peptide boosts effects of boron neutron capture therapy.
BMC cancer 21(1) 72 – 72 2021年1月15日
https://doi.org/10.1186/s12885-020-07760-x
2
Keita Okazaki, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Naonori Hu, Tetsuya Mukawa, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki
Improving the spatial resolution of a pixelated LaBr3(Ce) scintillator coupled with a multi-pixel photon counter array for boron neutron capture therapy.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 992
11 March 2021, 165026
https://doi.org/10.1016/j.nima.2021.165026
Nishiki Matsubayashi, Hiroki Tanaka, Takushi Tanaka, Keita Okazaki, Yoshinori Sakurai, Minoru Suzuki
Development of real-time neutron detectors with different sensitivities to thermal, epithermal, and fast neutrons in BNCT.
Radiation Measurements Volume 140, 2021,106489
https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2020.106489

2020年

36
Takuya Fujimoto, Minoru Suzuki, Shigeyuki Kuratsu, Ikuo Fujita, Masayuki Morishita, Tamotsu Sudo, Toshiko Sakuma, Yuta Nakamatsu, Yoshinori Sakurai, Takushi Takata, Yuki Tamari, Hiroki Tanaka, Shin-Ichiro Masunaga, Yuko Kinashi, Natsuko Kondo, Shunsuke Sakakibara, Hiroshi Igaki, Tooru Andoh, Setsu Sakamoto, Teruya Kawamoto, Tadashi Watabe, Hitomi Hara, Naomasa Fukase, Yohei Kawakami, Tomoyuki Matsumoto, Toshihiro Akisue, Koji Ono, Hideki Ichikawa, Ryosuke Kuroda, Takanori Hirose
BNCT for primary synovial sarcoma.
Applied radiation and isotopes, 169 109407 – 109407 2020年12月29日
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109407
35
Michiue H, Kitamatsu M, Fukunaga A, Tsuboi N, Fujimura A, Matsushita H, Igawa K, Kasai T, Kondo N, Matsui H, Furuya S.
Self-assembling A6K peptide nanotubes as a mercaptoundecahydrododecaborate (BSH) delivery system for boron neutron capture (BNCT).
J Control Release. 2020 Nov 11
https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.11.001
34
Yusuke Fukuo, Yoshihide Hattori, Shinji Kawabata, Hideki Kashiwagi, Takuya Kanemitsu, Koji Takeuchi, Gen Futamura, Ryo Hiramatsu, Tsubasa Watanabe, Naonori Hu, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki, Shin-Ichi Miyatake, Mitsunori Kirihata, Masahiko Wanibuchi
The Therapeutic Effects of Dodecaborate Containing Boronophenylalanine for Boron Neutron Capture Therapy in a Rat Brain Tumor Model.
Biology 9(12) 2020年12月1日
https://doi.org/10.3390/biology9120437
33
Ahram Kim, Minoru Suzuki, Yoshitaka Matsumoto, Nobuyoshi Fukumitsu, Yukio Nagasaki.
Non-isotope enriched phenylboronic acid-decorated dual-functional nano-assembles for an actively targeting BNCT drug.
Biomaterials, Available online 24 November 2020, 120551
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961220307973
32
鈴木 実
ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)の現状と将来展望
Medical Science Digest Vol.46 (13).2020  査読無
31
Natsuko Kondo, Masaki Hikida, Mitsutoshi Nakada, Yoshinori Sakurai, Eishu Hirata, Satoshi Takeno,
Minoru Suzuki
Glioma Stem-Like Cells Can Be Targeted in Boron Neutron Capture Therapy with Boronophenylalanine.
Cancers 12(10) 2020年10月19日
https://doi.org/10.3390/cancers12103040
30
Junichi Hiratsuka, Nobuhiko Kamitani, Ryo Tanaka, Ryoji Tokiya, Eisaku Yoden, Yosinori Sakurai,
Minoru Suzuki.
Long-term outcome of cutaneous melanoma patients treated with boron neutron capture therapy (BNCT).
Journal of radiation research 2020年9月29日  
https://doi.org/10.1093/jrr/rraa068
29
山本 由佳、鈴木 実
ホウ素中性子捕捉療法の看護実務と今後の展望
日本放射線看護学会誌 Vol 8, No 2, 69-78, 2020 査読有
 https://doi.org/10.24680/rnsj.8.2_69
28
H. Tanaka., T. Takata, T. Watanabe, M. Suzuki, T. Mitsumoto, S. Kawabata, S. Masunaga, Y. Kinashi, Y. Sakurai, A. Maruhashi, K. Ono.
Characteristic evaluation of the thermal neutron irradiation field using a 30 MeV cyclotron accelerator for basic research on neutron capture therapy.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 983 (2020) 164533.
https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.164533
27
Kazuki Kawai, Kai Nishimura, Satoshi Okada, Shinichi Sato, Minoru Suzuki, Takushi Takata, Hiroyuki Nakamura.
Cyclic RGD-Functionalized closo-Dodecaborate Albumin Conjugates as Integrin Targeting Boron Carriers for Neutron Capture Therapy.
Molecular pharmaceutics  2020年8月26日  
https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.0c00478
26
Takuya Fujimoto, Minoru Suzuki, Tamotsu Sudo, Ikuo Fujita, Toshiko Sakuma, Yoshinori Sakurai, Takanori Hirose, Masayuki Morishita, Takushi Takata, Yuki Tamari, Hiroki Tanaka, Tooru Andoh, Teruya Kawamoto, Hitomi Hara, Naomasa Fukase, Yohei Kawakami, Rika Shigemoto, Tomoyuki Matsumoto, Hideki Ichikawa, Koji Ono, Ryosuke Kuroda, Toshihiro Akisue.
Boron neutron capture therapy for clear cell sarcoma.
Applied radiation and isotopes 166 109324 – 109324 2020年8月3日
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109324
25
Masashi Takada, Tomoya Nunomiya, Akihiko Masuda, Tetsuro Matsumoto, Hiroki Tanaka, Satoshi Nakamura, Satoru Endo, Masaru Nakamura, Kei Aoyama, Osamu Ueda, Masataka Narita, Takashi Nakamura,
Characterization of a real-time neutron detector for boron neutron capture therapy using a thin silicon diode.
Radiation Measurements, Volume 137, 2020,106381,
https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2020.106381
24
Tooru Andoh, Yugo Nakatani, Minoru Suzuki, Yoshinori Sakurai, Takuya Fujimoto, Hideki Ichikawa
Influence of the particle size of gadolinium-loaded chitosan nanoparticles
on their tumor-killing effect in neutron capture therapy in vitro.

Applied Radiation and Isotopes, 164, 2020,109270
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109270
23田中 浩基, 鈴木 実, 小野 公二
サイクロトロン加速器を用いたホウ素中性子捕捉療法システムの現状
Medical Science Digest, 46, 8, 494-495 査読無
22Watanabe T, Firat E, Scholber J, Gaedicke S, Heinrich C, Luo R, Ehrat N, Multhoff G, Schmitt-Graeff A, Grosu AL, Abdollahi A, Hassel JC, von Bubnoff D, Meiss F, Niedermann G.
Deep abscopal response to radiotherapy and anti-PD-1 in an oligometastatic melanoma patient with unfavorable pretreatment immune signature.
Cancer Immunol Immunother. 2020; in press.
21Tooru Andoh, Takuya Fujimoto, Ryoichi Satani, Minoru Suzuki, Keijiro Wada, Tamotsu Sudo, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Hideki Ichikawa
Preclinical study of boron neutron capture therapy for bone metastasis using human breast cancer cell lines
Applied Radiation and Isotopes,2020,109257, in press
20Yoshinori Sakurai, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki
Simulation for improved collimation system of gamma-ray telescope system for boron neutron capture therapy at Kyoto University Reactor
Applied Radiation and Isotopes,2020,109256, in press
19Y. Kamiya, T. Miyoshi, H. Iwase, T. Inada, A. Mizushima, Y. Mita, K. Shimazoe, H. Tanaka, I. Kurachi, Y. Arai
Development of a Neutron Imaging Sensor using INTPIX4-SOI Pixelated Silicon Devices
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, in press
18Hironobu Yanagie, Masashi Yanagawa, Tsuyoshi Higuchi, Ryouji Mizumachi, Mitsuteru Fujihara, Yasuyuki Morishita, Yuriko Sakurai, Kikue Mouri, Novriana Dewi, Yasumasa Nonaka, Atsuko Shinohara, Takehisa Matsukawa, Ayano Kubota, Kazuhito Yokoyama, Minoru Suzuki, Shin-Ichiro Masunaga, Yohinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Koji Ono, Haruo Yamauchi, Minoru Ono, Jun Nakajima, Shushi Higashi, Hiroyuki Takahashi
Single-dose toxicity study by intra-arterial injection of 10BSH entrapped water-in-oil-in-water emulsion for boron neutron capture therapy to hepatocellular carcinoma.
Applied radiation and isotopes 163 109202 – 109202 2020年9月
17Hu N, Tanaka H, Takata T, Endo S, Masunaga S, Suzuki M, Sakurai Y
Evaluation of PHITS for microdosimetry in BNCT to support radiobiological research
Appl Radiat Isot 161, July 2020, 109148
16Manjot Karu, Paviter Singh, Ramovatar Meena, Fumiko Nakagawa, Minoru Suzuki, Hiroyuki Nakamura, Aksha Kumar
Boron Neutron Capture Therapy Study of 10B Enriched Nanostructured Boron Carbide Against Cervical Cancer and Glioblastoma Cell Line
Journal of Cluster Science, 2020
https://doi.org/10.1007/s10876-020-01773-z
15Shin-Ichiro Masunaga, Yu Sanada, Keizo Tano, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Minoru Suzuki, Koji Ono
An attempt to improve the therapeutic effect of boron neutron capture therapy using commonly employed 10B-carriers based on analytical studies on the correlation among quiescent tumor cell characteristics, tumor heterogeneity and cancer stemness.
Journal of radiation research 2020年6月30日
14Takeuchi K, Hattori Y, Kawabata S, Futamura G, Hiramatsu R, Wanibuchi M, Tanaka H, Masunaga S-I, Ono K, Miyatake S-I, Kirihata M.
Synthesis and Evaluation of Dodecaboranethiol Containing Kojic Acid (KA-BSH) as a Novel Agent for Boron Neutron Capture Therapy.
Cells 2020, 9, 1551, 25 June 2020
13Takao Tsurubuchi, Makoto Shirakawa, Wataru Kurosawa, Kayo Matsumoto, Risa Ubagai, Hiroshi Umishio, Yasuyo Suga, Junko Yamazaki, Akihiro Arakawa, Yutaka Maruyama, Takuya Seki, Yusuke Shibui, Fumiyo Yoshida, Alexander Zaboronok, Minoru Suzuki, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Kei Nakai, Eiichi Ishikawa, Akira Matsumura
Evaluation of a Novel Boron-Containing α-D-Mannopyranoside for BNCT.
Cells 9(5) 2020年5月21日
12Okazaki K, Tanaka H, Takata T, Kawabata S, Akabori K, Sakurai Y.
Evaluation of the energy resolution of a prompt gamma-ray imaging detector using LaBr3(Ce) scintillator and 8 × 8 array MPPC for an animal study of BNCT.
Applied Radiation and Isotopes, 163, 109214, 2020, 19 May 2020
11Sadaaki Shiraishi, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Yoshinori Sakurai.
A study on remotely-changeable moderators in Bonner sphere spectrometer for irradiation-field characterization in boron neutron capture therapy.
Applied Radiation and Isotopes, Volume 163,109213,11 May 2020
10Ishikawa A, Yamazaki A, Watanabe K, Yoshihashi S, Uritani A, Sakurai Y, Tanaka H, Ogawara R, Suda M, Hamano T.
Development of optical-fiber-based neutron detector using li glass scintillator for an intense neutron field.
Sensors and Materials,32(4),1489-1495,20 April 2020
9Koji Ono, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki
Reevaluation of CBE value of BPA for hepatocytes.
Applied radiation and isotopes 161 109159 – 109159 2020年4月2日
8Naonori Hu, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Keita Okazaki, Ryohei Uchida, Yoshinori Sakurai
Microdosimetric quantities of an accelerator-based neutron source used for boron neutron capture therapy measured using a gas filled proportional counter.
Jounal of radiation research, 61(2), 214-220 , 23 March 2020
7S. Kodama, S. Kurosawa, M. Ohno, Y. Morishita, H. Usami, M. Hayashi, M Sasano, T. Azuma, H. Tanaka, V. Kochurikhin, A. Yamaji, M. Yoshino, S. Toyoda, H. Sato, Y. Ohashi, K. Kamada, Y. Yokota, A. Yoshikawa
Fiber-read radiation monitoring system using an optical fiber and red-emitting scintillator for ultra-high-dose conditions.
Applied Physics Express, 13(4) , 047002,16 March 2020,
6Changyuan Qin, Xuan Hou, Thahomina Khan, Nobuhiro Nitta, Masashi Yanagawa, Yuriko Sakurai, Minoru Suzuki, Shin Ichiro Masunaga, Hiroki Tanaka, Yoshinori Sakurai, Hiroyuki Takahashi, Ichio Aoki, Hironobu Yanagie, Horacio Cabral
Enhanced MRI-Guided Gadolinium (III) Neutron Capture Therapy by Polymeric Nanocarriers Promoting Tumor Accumulation and Intracellular Delivery.
ChemNanoMat 6(3) 412 – 419 2020年3月1日
5S. Kodama, S. Kurosawa, Y. Morishita, H. Usami, T. Torii, M. Hayashi, M. Sasano, T. Azuma, H. Tanaka, V. Kochurikhin, J. Pejchal, R. Kra , M. Yoshino , A. Yamaji , S. Toyoda, H. Sato, Y. Ohashi , Y,.Yokota , K. Kamada , M. Nikl, A. Yoshikawa
Growth and scintillation properties of a new red-emitting scintillator Rb2HfI6 for the fiber-reading radiation monitor.
IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, 27 February 2020
4Tsubasa Watanabe, Simone Gaedicke, Elena Guffart, Elke Firat , Gabriele Niedermann
Adding Indoximod to Hypofractionated Radiotherapy With Anti-PD-1 Checkpoint Blockade Enhances Early NK and CD8 + T-Cell-Dependent Tumor Activity.
Clinical Cancer Research 2020 Feb 15;26(4):945-956
3Manjot Kaur, Paviter Singh, Kulwinder Singh, Usha Singh Gaharwar, Ramovatar Meena, Manjeet Kumar, Fumiko Nakagawa, Shangze Wu, Minoru Suzuki, Hiroyuki Nakamura, Akshay Kumar
Boron nitride (10BN) a prospective material for treatment of cancer by boron neutron capture therapy (BNCT).
Materials Letters 259 2020年1月15日
2Takahiro Nomoto, Yukiya Inoue, Ying Yao, Minoru Suzuki, Kaito Kanamori, Hiroyasu Takemoto, Makoto Matsui, Keishiro Tomoda, Nobuhiro Nishiyama
Poly(vinyl alcohol) boosting therapeutic potential of p-boronophenylalanine in neutron capture therapy by modulating metabolism.
Science advances 6(4) eaaz1722 2020年1月
1Minoru Suzuki
Boron neutron capture therapy (BNCT): a unique role in radiotherapy with a view to entering the accelerator-based BNCT era.
International journal of clinical oncology 25(1) 43 – 50 2020年1月

2019年

9Shin-Ichiro Masunaga, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Minoru Suzuki, Yu Sanada, Keizo Tano, Akira Maruhashi, Koji Ono
Usefulness of combination with both continuous administration of hypoxic cytotoxin and mild temperature hyperthermia in boron neutron capture therapy in terms of local tumor response and lung metastatic potential.
International journal of radiation biology 95(12) 1708 – 1717 2019年12月
8Kato, T., Hirose, K., \underline{Tanaka, H.}, Mitsumoto, T., Motoyanagi, T., Arai, K., Harada, T., Takeuchi, A., Kato, R., Yajima, S., Takai, Y. 
Design and construction of an accelerator-based boron neutron capture therapy (AB-BNCT) facility with multiple treatment rooms at the Southern Tohoku BNCT Research Center.
Applied Radiation and Isotopes, Volume 156, 2020, Article number 108961, 25 October 2019
7Shin-Ichiro Masunaga, Keizo Tano, Yu Sanada, Minoru Suzuki, Akihisa Takahashi, Ken Ohnishi, Koji Ono
Effects of p53 Status of Tumor Cells and Combined Treatment With Mild Hyperthermia, Wortmannin or Caffeine on Recovery From Radiation-Induced Damage.
World journal of oncology 10(3) 132 – 141 2019年6月
6Shin-Ichiro Masunaga, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Minoru Suzuki, Yu Sanada, Keizo Tano, Akira Maruhashi, Koji Ono
Effect of a change in reactor power on response of murine solid tumors in vivo, referring to impact on quiescent tumor cell population.
International journal of radiation biology 95(5) 635 – 645 2019年5月
5H. Tanaka, T. Takata, Y. Ishi, T. Uesugi, Y. Kuriyama, T. Watanabe, Y. Sakurai, S. Kawabata, S. I. Masunaga, M. Suzuki
Development of proton beam irradiation system for small animals using FFAG accelerator.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 922 230 – 234 2019年4月
4Takuya Kanemitsu, Shinji Kawabata, Masao Fukumura, Gen Futamura, Ryo Hiramatsu, Naosuke Nonoguchi, Fumiko Nakagawa, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki, Shin-Ichiro Masunaga, Koji Ono, Shin-Ichi Miyatake, Hiroyuki Nakamura, Toshihiko Kuroiwa
Folate receptor-targeted novel boron compound for boron neutron capture therapy on F98 glioma-bearing rats.
Radiation and environmental biophysics 58(1) 59 – 67 2019年3月
3Ono K, Tanaka H, Tamari Y, Watanabe T, Suzuki M, Masunaga SI
Proposal for determining absolute biological effectiveness of boron neutron capture therapy-the effect of 10B(n,α)7Li dose can be predicted from the nucleocytoplasmic ratio or the cell size.
Journal of radiation research 60(1) 29 – 36 2019年1月1日
2Ishiyama S, Suzuki M.
Radiation Sensitivity of in Vitro Evaluation System of Pharmacokinetics in Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) Using Three-Dimensional Artificial Human Tumor Tissue Model.
Journal of Cancer Therapy 2019:10(12)
1Ishiyama S, Asano Y, Suzuki M, Akashi M, Shimoda H.
In Vitro Evaluation System of Pharmacokinetics and Irradiation Effect in Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) Using Three-Dimensional Artificial Human Tumor Tissue Model .
Journal of Cancer Therapy 2019:10(10):835-845
9Shin-Ichiro Masunaga, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Minoru Suzuki, Yu Sanada, Keizo Tano, Akira Maruhashi, Koji Ono
Usefulness of combination with both continuous administration of hypoxic cytotoxin and mild temperature hyperthermia in boron neutron capture therapy in terms of local tumor response and lung metastatic potential.
International journal of radiation biology 95(12) 1708 – 1717 2019年12月
8Kato, T., Hirose, K., \underline{Tanaka, H.}, Mitsumoto, T., Motoyanagi, T., Arai, K., Harada, T., Takeuchi, A., Kato, R., Yajima, S., Takai, Y. 
Design and construction of an accelerator-based boron neutron capture therapy (AB-BNCT) facility with multiple treatment rooms at the Southern Tohoku BNCT Research Center.
Applied Radiation and Isotopes, Volume 156, 2020, Article number 108961, 25 October 2019
7Shin-Ichiro Masunaga, Keizo Tano, Yu Sanada, Minoru Suzuki, Akihisa Takahashi, Ken Ohnishi, Koji Ono
Effects of p53 Status of Tumor Cells and Combined Treatment With Mild Hyperthermia, Wortmannin or Caffeine on Recovery From Radiation-Induced Damage.
World journal of oncology 10(3) 132 – 141 2019年6月
6Shin-Ichiro Masunaga, Yoshinori Sakurai, Hiroki Tanaka, Takushi Takata, Minoru Suzuki, Yu Sanada, Keizo Tano, Akira Maruhashi, Koji Ono
Effect of a change in reactor power on response of murine solid tumors in vivo, referring to impact on quiescent tumor cell population.
International journal of radiation biology 95(5) 635 – 645 2019年5月
5H. Tanaka, T. Takata, Y. Ishi, T. Uesugi, Y. Kuriyama, T. Watanabe, Y. Sakurai, S. Kawabata, S. I. Masunaga, M. Suzuki
Development of proton beam irradiation system for small animals using FFAG accelerator.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 922 230 – 234 2019年4月
4Takuya Kanemitsu, Shinji Kawabata, Masao Fukumura, Gen Futamura, Ryo Hiramatsu, Naosuke Nonoguchi, Fumiko Nakagawa, Takushi Takata, Hiroki Tanaka, Minoru Suzuki, Shin-Ichiro Masunaga, Koji Ono, Shin-Ichi Miyatake, Hiroyuki Nakamura, Toshihiko Kuroiwa
Folate receptor-targeted novel boron compound for boron neutron capture therapy on F98 glioma-bearing rats.
Radiation and environmental biophysics 58(1) 59 – 67 2019年3月
3Ono K, Tanaka H, Tamari Y, Watanabe T, Suzuki M, Masunaga SI
Proposal for determining absolute biological effectiveness of boron neutron capture therapy-the effect of 10B(n,α)7Li dose can be predicted from the nucleocytoplasmic ratio or the cell size.
Journal of radiation research 60(1) 29 – 36 2019年1月1日
2Ishiyama S, Suzuki M.
Radiation Sensitivity of in Vitro Evaluation System of Pharmacokinetics in Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) Using Three-Dimensional Artificial Human Tumor Tissue Model.
Journal of Cancer Therapy 2019:10(12)
1Ishiyama S, Asano Y, Suzuki M, Akashi M, Shimoda H.
In Vitro Evaluation System of Pharmacokinetics and Irradiation Effect in Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) Using Three-Dimensional Artificial Human Tumor Tissue Model .
Journal of Cancer Therapy 2019:10(10):835-845
タイトルとURLをコピーしました